Årsmodell, modellår eller produksjonsår på en bil?

Reglene for hvordan en bils modell skal oppgis, har endret seg i de senere årene, noe som har skapt stor begrepsforvirring blant både forbrukere og bilforhandlere. Er bilen av en bestemt årsmodell, eller av et annet modellår? Det er lett å gå i surr og å bli «lurt», dersom man f.eks. skal kjøpe bruktbil. Hvilket begrep som er viktigst, avhenger av hva man leter etter. I alle fall er det viktig å vite slikt når man skal kjøpe tilpasset solfilm til bilen sin.

Tidligere bestemte produsentene hvilken årsmodell en bil skulle ha, men på grunn av en harmonisering i EU, har dette blitt endret. I dag får bilen årsmodell den datoen den registreres, men produsentene gir den også et modellår, slik at man kan se hvilket design bilen har. 

Årsmodell på en bil

Årsmodell indikerer i dag året bilen produseres, dvs. at det kun oppgir hvilket år kjøretøyet ble produsert. Tidligere indikerte årsmodell hvilket år bilmodellen ble produsert, som førte til at man på høsten et år, kunne kjøpe en bil av neste års modell. «Neste års modell» blir nå kalt modellår.

Modellår på en bil

Modellår er året produsenten tildeler bilen, og referer vanligvis til året bilen er ment å bli lansert, dvs. at en bil som produseres på høsten et år, kan gis modellår for året etter. Før begrepet modellår ble introdusert, kalte produsenten det årsmodell, noe som betydde at biler produsert i løpet av det samme år kunne ha to forskjellige årsmodeller. Dette innebærer at en bil f.eks. kan ha modellår 2010, men være av årsmodell 2014 dersom bilen ble produsert (registrert) i 2014. Modellåret er viktig å ha oversikt over, ettersom et nytt modellår på en bilmodell ofte innebærer oppdateringer med ny design, nye funksjoner eller kanskje nye motorer.

Produksjonsår på en bil

Produksjonsår er begrepet som brukes i Motorvognregistret for å indikere året bilen ble produsert, dvs. det samme som årsmodell. Forvirrende, men begrepet er innført nettopp for ikke å forvirre og forveksles med det gamle begrepet årsmodell, som kan tolkes ulikt av forbrukere og bilforhandlere. Så informasjon om bilens produksjonsår, indikerer kun hvilket år bilen er produsert, ikke hvilket modellår den er.

Karosserimodellen avgjør når du kjøper tilpasset solfilm

Mange lures av at bilen har «årsmodell X», når man skal bestille tilpasset solfilm til en bil som kan være av «årsmodell» X eller Y. Det som avgjør hvilket som er riktig, er hvilket modellår bilen har, dvs. bilens karosserimodell. Uansett når bilen er produsert (årsmodell eller produksjonsår), er det hvordan bilens karosseri og vinduer er utformet som avgjør hvilken tilpasset solfilm som passer nettopp din bil. En bil produsert et år, kan være av et helt nytt modellår, og da ser karosseriet annerledes ut. Hvis du tenker at bilen din er en 2008-modell, kan den være produsert i 2007, men av modellår 2009. Dersom produsenten gjorde endringer og oppdateringer av karosseriet for modellåret 2009, kan det bli feil mål på solfilmen dersom du bestiller til 2008-modellen. Derfor er det viktig å vite hvilket modellår bilen har, ikke hvilken årsmodell det er. La oss kalle det karosserimodell, så blir det lettere å forstå. Så sjekk nøye hvilken karosserimodell bilen din har, før du bestiller tilpasset solfilm.

Hvordan vet jeg hvilken karosserimodell (modellår) bilen min har?

Ofte oppstår spørsmålet om årsmodeller som bytter modellår, dvs. at bilen får et nytt oppdatert karosseri. Dersom du tror bilen din er en 2008-modell, men vet at en ny bil av samme modell kom året etter, kan det være viktig å undersøke dette. Det enkleste er å f.eks. google frem bilder av eldre og en nyere modeller av bilen. Man ser ofte ganske lett hvilket av karosseriene som overensstemmer med ens egen bil. En annen måte kan være å sjekke på Wikipedia, som ofte har veldig god informasjon om forskjellige bilmodeller, og om når modellbyttene skjedde – f.eks. på Volvo V70.