Monteringsanvisning EVOFILM limfri solfilm (NO)

Takk for at du valgte EVOFILM® til din bil. Vær nøye med å følge instruksjonene og jobb rolig og metodisk for bestresultat. Sørg for å ha god tid. Våre beste profftips er å ha de riktige målene, være uthvilt og uten tidspress for en vellykketmontering.

Arbeidsinstruksjon

1. Kontroller at du har bestilt og fått riktig film FØR du begynner å montere. Merk at det ikke går an å bedømme omstørrelsen på filmen er korrekt ved å legge den på ruten, da filmen strekkes ut ved montering. Du kan derfor kunsjekke om passformen er riktig.

2. Start med å rengjøre ruten fra utsiden med vanlig vinduspuss og rengjøringskluten, slik at det blir lettere åkomme til der skittet befinner seg på innsiden. Puss ruten med mikrofiberkluten. Rengjør og puss deretter rutenpå innsiden på samme grundige måte og fjern fett, skitt og partikler. Avslutt gjerne med å tørke av ruten medetanol for en helt ren rute. VIKTIG! Rengjør ekstra nøye rundt kanten på ruten.

3. Fyll en bøtte med varmt vann og legg filmen som skal monteres ned i bøtten. Bland monteringsvæsken med varmtvann i sprayflasken. Sett sammen monteringsskrapen. Ta på hanskene for å unngå fettflekker på filmen ellerglasset når du monterer.

4. Påfør et tynt lag av monteringsgeléen EVOGEL med svamppenselen langs kantene på ruten som filmen skalmonteres på. Geléen hjelper til med å holde filmens kanter på plass under tørkingen for å unngå kantslipp.

5. Spray ruten med monteringsvæsken. Spray filmen med monteringsvæsken. Sett filmen på ruten og juster den slikat den ligger rett. På faste ruter som bakruter, bagasjeromsruter osv. settes filmen sentrert på ruten. På ruter idører settes filmen i overkant. (Se side 2 for detaljert instruksjon om hvordan man monterer på ruter i dører.)

6. Spray rikelig med monteringsvæsken på filmen før den skal skrapes. Dra deretter monteringsskrapen mykt ogmetodisk over filmen for å dra bort det meste av overflødig vann mellom ruten og filmen, og få bort bobler ogfolder. Dra aldri skrapen på tørr film og press ikke alt for hardt med skrapen, dette kan ripe filmen.

7. Spray filmen igjen. Press skrapen litt hardere mot filmen og begynn å dra ut monteringsvæsken mellom ruten ogfilmen. Gjenta sprayingen og skrapingen 3-5 ganger til at alt vann mellom filmen og ruten er borte og filmen erordentlig utstrakt. Filmen skal normalt strekkes mellom 3-5 mm ved korrekt montering.

8. Gjenta skraping av alle kanter rundt ruten når du er «ferdig med monteringen». Overflødig monteringsvæske somer usynlig for det blotte øyet samles ofte langs filmens kant og må skrapes/tørkes bort. Overflødig monteringsgelésom presses ut tørkes bort med en fuktig klut. Bruk den avrundede skrapen for å komme ordentlig ut til hjørnene.

9. La det tørke. Still gjerne bilen svalt med åpne dører under tørkingen. La ikke bilen stå i sol og varme rett ettermontering. For hurtig tørking kan føre til at filmen ikke festes korrekt.

10. Oppstår det problem ved eller etter montering så ta av filmen og gjør monteringen på nytt etter anvisning. Det løsersom regel problemet. Ta kontakt med oss dersom det fortsatt er problemer etter om-montering, så hjelper vi deggjerne.

OBS! Monter ikke solfilm ved temperatur over +25 grader eller under +4 grader (frost) da det kan bli problemer medtørking og vedheft. Still ikke bilen ut i sol og varme eller frysende grader rett etter montering. Tørketiden er1-5 døgn avhengig av temperatur.

Montering av solfilm på ruter i dører.

1. Begynn med å rull ruten ned ca. 10 cm. Stryk et tynt lag av monteringsgeléen EVOGEL med svamppenselenlangs kantene på ruten. Spray ruten med monteringsvæske.

2. Ta filmen opp av bøtten med varmt vann, sett filmen på ruten og plasser den i overkant på ruten. Sett filmen2-3 mm under rutens kant slik at den ikke kan dras av mot dørlisten når ruten ruller opp. Glippen ioverkanten synes ikke når ruten er rullet opp (som den oftest er).

3. Begynn med å skrape den øvre halvdelen av ruten slik at filmen sitter helt fast. Tørk bort eventuell væske oggelé som ligger på rutens øvre kant før du ruller opp ruten. La nedre halvdel av filmen henge fritt motdørsiden og rull forsiktig opp ruten.

4. Løft opp nedre halvdel av filmen som ligger mot dørsiden og spray ruten og innsiden på filmen medmonteringsvæsken. Den løse delen på filmen skal nå ned mellom listen i dørsiden og ruten. Legg solfilmenmot ruten og før ned filmen bit for bit med hendene ned i dørsiden.

5. Bruk deretter den gule vinklede spatelen for å føre ned filmen ordentlig under listen. Er filmen unødvendighøy og det er vanskelig å få ned hele filmen uten at det krøller seg, kan du skjære av filmen litt med kniven,men glem ikke å rull opp ruten før du kapper filmen. VIKTIG! Filmen skal ned minst 20 mm under listen slik atden ikke kan feste seg mot listen når ruten rulles ned, så kapp ikke av for mye.

6. Spray filmen og dra skrapen fra rutens midtdel og ned hele veien mot listen for å presse ut overflødig væskeog bobler. Nå sitter filmen på plass. Skrap filmen 3-5 ganger til all væske mellom rute og film er borte. Glemikke å spraye filmen mellom skrapingene. Bruk den gule vinklede spatelen for å skrape filmen under listen idørsiden og øvrige dørlister.

7. La tørke 2-3 dager før du ruller ned ruten.

8. Oppstår det problem ved eller etter montering så ta av filmen og gjør monteringen på nytt etter anvisning. Det løser som regel problemet. Kontakt oss gjerne dersom du har problemer etter om-montering så hjelper vi deg