EVOBRITE Avfetting89.00 kr

EVOBRITE Alkalisk avfettingsmiddel

EVOBRITE Degreasing er et svært effektivt alkalisk avfettingsmiddel spesielt utviklet for å fjerne gjenstridig smuss som trafikkfilm, insektrester, oljeavleiringer, fugleskitt, etc. fra biloverflater. Den trenger dypt inn i skitten og løser den opp uten å skade bilens overflater. Forbered bilen din for en full vask eller detaljert rengjøring med denne kraftige løsningen som effektivt fjerner de tøffeste lagene av hverdagssmuss. 

Regelmessig bruk av EVOBRITE Degreasing opprettholder ikke bare bilens estetiske utseende, men beskytter også bilens lakk ved å forhindre opphopning av skadelige stoffer. 

Så enkelt er det å fjerne skitt fra bilens lakk før vask med EVOBRITE Avfetting

 1. Sørg for at overflaten er kjølig og ikke utsatt for direkte sollys. 
 2. Rist pakken godt.
 3. Spray avfettingsmiddelet jevnt over den skitne overflaten.
 4. La treet stå i ca 5 minutter. 
 5. Skyll overflaten grundig med vann, gjerne varmt vann for å forbedre renseeffekten.

Produktet skal ikke brukes på varme eller solbelyste overflater. Bør ikke brukes på umalte aluminiumsoverflater. Pass på at avfettingsmidlet ikke tørker på overflaten før du skyller det av. 

Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.

Produkter du kan trenge når du vasker bilen etter avfetting

 • Vaskevotter- en penere og skånsommere måte å vaske bilen på.
 • Svamp - litt større svamp designet for å ligge komfortabelt i hånden
 • Vaskesvamp - en litt grovere vaskesvamp for svært skitne hjul
 • Insektssvamp - fjerner raskt og effektivt fluer, mygg og andre insekter.
 • Vaskebørste - For virkelig skitne felger, støtfangere etc.
 • Felgbørste  - med en felgbørste når du skitt i alle hulrom på felgen.
 • Tørkeklut - tørker enkelt og raskt alt vått etter vask for å unngå tørkeflekker på lakken.
 • Pusseskinn  - tørk bort væske på detaljer der kluten ikke kan nå.

MERK FØLGENDE! EVOBRITE sine produkter selges kun i forbindelse med kjøp av solfilm. 


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

GJØRE

FORÅRSAKER ALVORLIG ETSER PÅ HUD OG ØYNE. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Holdes unna mat, fôr, medisiner og lignende. Beskyttet mot frost. Bruk øyevern, vernehansker og verneklær. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. VED HUDKONTAKT (INKLUDERT HÅR): Fjern umiddelbart alle sprutende klær. Skyll huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTERET umiddelbart. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Innhold: NATRIUMHYDROKSID, <5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5 % amfotere overflateaktive stoffer.


UFI-kode: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER