EVOBRITE Dekkglans89.00 kr

Gi dekkene dine et uimotståelig utseende med EVOBRITE Dekkglans

Med EVOBRITE Tire shine får du et produkt som effektivt gjenoppretter dekkenes originale sorthet og glans, samtidig som det skaper en beskyttende barriere mot skitt, salt og UV-stråling. Resultatet er ikke bare vakkert – det forlenger også levetiden til dekkene og holder dem til å se nye ut lenger.

Hvordan bruke EVOBRITE Dekkglans på sidevegger, støtfangere osv.

  1. Overflaten må rengjøres og tørkes før påføring.
  2. Spray inn i en svamp og påfør på overflaten.
  3. Hvis du ønsker mer glans, la produktet tørke i noen minutter og påfør på nytt.
  4. Produktet kan også sprayes direkte på overflaten, f.eks. forsidene.

Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.

Produkter du kan trenge ved vask av dekk og felger:

  • Vaskesvamp  - en litt grovere vaskesvamp for svært skitne hjul
  • Vaskebørste  - For virkelig skitne felger, støtfangere etc.
  • Felgbørste  - med en felgbørste når du skitt i alle hulrom på felgen.
  • Felgpensel - brukes etter at du har sprayet felgen for å få med vaskemiddelet overalt.
  • Dekksvamp - renser effektivt dekk og paneler

MERK FØLGENDE! EVOBRITE sine produkter selges kun i forbindelse med kjøp av solfilm. 


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

FARE!
Kan være dødelig ved svelging ved innånding. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk øyebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Inneholder 60 - 80 % nafta, lett dearomatisert; 25 -40 % heksadecyl-aminoetylaminopropyl-polydimetylsiloksan. Innhold E,-1-,2,6,6-trimetyl-1-cykloheks-3-enyl, but-2 en-1-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Tom/dryppfri emballasje sorteres i hardplast. 

UFI-kode: 045D-6X09-Y00E-82YK

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER