EVOBRITE Felgrens69.00 kr

Rengjør alle typer feil EVOBRITE Felgrens!

EVOBRITE Rim Cleaner er den ultimate løsningen for å fjerne skitt fra bilfelger. Med sin avanserte formel fjerner denne defektfjerneren effektivt alt fra flyrust til bremsestøv og jernpartikler som fester seg til defekten og bilens lakk. Kjemp veimus med EVOBRITE Felgrens!

Slik rengjør du skjermene på bilen din med EVOBRITE Felgrens:

 1. Spray midlet jevnt og la det stå på treet i ett minutt.
 2. Når løsningen har endret litt farge, er det på tide å skylle.
 3. Behandle eventuelt overflaten med en svamp/børste.
 4. Skyll grundig med vann.

MERK FØLGENDE! Produktet må ikke brukes på en varm eller solbelyst overflate og må IKKE tørke ut.

Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.

Hvorfor velge EVOBRITE Felgrens?

 • Ultimativ rengjøringskraft: Formulert for raskt å trenge inn og løse opp de tøffeste typene smuss, selv de som er vanskelige å se.
 • Multifunksjonell: Perfekt for alle typer felger - aluminium, stål, plast eller lakkert. Ikke bare for feil, men også fantastisk på bilens lakk.
 • Brukervennlig: Enkel å bruke formel som gjør påføringen enkel og effektiv, slik at du kan se resultater umiddelbart.
 • Profesjonelt produkt  i forbrukeremballasje - kvalitet til lav pris.
 • Laget i Sverige: kvalitet som varer.

Produkter du kan trenge når du rengjør felgene

 • Vaskesvamp  - en litt grovere vaskesvamp for svært skitne hjul
 • Vaskebørste - for virkelig skitne felger, støtfangere etc.
 • Felgbørste  - med en felgbørste når du skitt i alle hulrom på felgen.
 • Felgpensel – brukes etter at du har sprayet felgen for å få med vaskemiddelet overalt.
 • Dekksvamp  - renser effektivt dekk og paneler

MERK FØLGENDE! EVOBRITE sine produkter selges kun i forbindelse med kjøp av solfilm. 


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL!
Farlig ved svelging. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av tåke/damp/røyk/spray. Bruk vernehansker/øyevern. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg Innhold: <5 % An-, ikke- og amfotere overflateaktive stoffer, kalkbindemidler, rustløsere og ammoniakk.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER