EVOBRITE Interiørglans79.00 kr

Frisk opp bilen med EVOBRITE Interiørglans

Frisk opp bilens innvendige plast- og gummioverflater

EVOBRITE Interior Cleaner er en vannbasert keramisk polering som frisker opp plast- og gummilister og gjenoppretter glansen til bilens innvendige overflater. Med EVOBRITE Interior Cleaning gjenoppliver du interiøret og beskytter samtidig mot fremtidig slitasje. Si farvel til falmet interiør. Glem kjedelige, kjedelige overflater og velkommen en strålende finish med EVOBRITE Interior Cleaning.

Slik frisker du enkelt opp interiøret i bilen med EVOBRITE Interiørglans

 1. Overflaten må rengjøres og tørkes før påføring. 
 2. Spray inn i en svamp og påfør på overflaten. Eller spray direkte på overflaten. 
 3. La tørke.
 4. Hvis du ønsker mer glans, la produktet tørke i noen minutter og påfør på nytt som ovenfor.

Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.

Hvorfor bør du velge EVOBRITE Interiørglans?

 • Vannbasert  - lett å påføre uten å smøre
 • Ikke bare frisker opp , men bevarer også resultatet i lang tid
 • Reduserer slitasje på bilens plast- og gummioverflater
 • Profesjonelt produkt  i forbrukeremballasje - kvalitet til lav pris
 • Laget i Sverige - kvalitet som varer

Produkter du kan trenge når du skal friske opp interiøret i bilen

 • Interiørsvamp - perfekt for å spre interiørglans på bilens dashbord og paneler. 
 • Interiørbørste - en myk og fin børste for å børste bort smuss og rusk i bilens interiør. 
 • Dyrehårbørste - børster effektivt opp dyrehår, gresstrå og partikler fra bilseter, bagasjerom, etc.
 • Pusseskinn- fukt kluten og tørk effektivt bort smuss og flekker på interiøret i bilen 
 • Glasspusseklut - supereffektiv renseklut som gir skinnende rene glassruter.


MERK FØLGENDE! EVOBRITE sine produkter selges kun i forbindelse med kjøp av solfilm. 


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL!
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.  Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene/eksponert hud grundig etter bruk. Bruk øyevern/hansker. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Innholdsfortegnelse: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Inneholder: < 5 %: ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER