EVOBRITE Dekkpleiepakke -20% rabatt

365.00 kr

289.00 kr

EVOBRITE Dekkpleiepakke - For uovertruffen glans og renslighet på hjulene dine - 20 % rabatt

Gi felgene og dekkene den oppmerksomheten de fortjener med EVOBRITE Dekkpleiesettet. Vår omfattende løsning gir deg alt du trenger for å gjenopprette og bevare den estetiske tilstanden til hjulene, noe som er avgjørende for bilens helhetlige utseende.

EVOBRITE dekkpleiepakken inkluderer:

  • EVOBRITE Rim Cleaner: En kraftig formel som effektivt fjerner bremsestøv, veisalt og annet gjenstridig smuss fra felgene dine uten å skade overflaten.
  • EVOBRITE Dekkglans: Gir dekkene dine en dyp svart og langvarig blank finish, samtidig som de beskytter mot vær sprekker og falming.
  • Felgbørste: Spesialdesignet for å nå inn i alle kriker og kroker og rengjøre felgene grundig før du påfører felgrens.
  • Felgpensel: Perfekt for detaljert påføring av felgrens, som etterlater hver del av felgen skinnende rent.
  • Dekksvamp: En høykvalitets svamp som sikrer jevn påføring av dekkglansen for et profesjonelt sluttresultat.

Bruk EVOBRITE Dekkpleie regelmessig for å holde hjulene i topp stand. Med disse produktene vil du ikke bare øke levetiden på felgene og dekkene, men også sørge for at bilen din alltid ser best ut på veien. Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Rengjøring av felg:

ADVARSEL
 Farlig ved svelging. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av tåke/damp/røyk/spray. Bruk vernehansker/øyevern. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Innhold: <5 % An-, ikke- og amfotere overflateaktive stoffer, kalkbindemidler, rustløsere og ammoniakk.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Dekkglans:

FARE! 
Kan være dødelig ved svelging ved innånding. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.   Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Inneholder 60 - 80 % nafta, lett dearomatisert; 25 -40 % heksadecyl-aminoetylaminopropyl-polydimetylsiloksan. Innhold E,-1-,2,6,6-trimetyl-1-cykloheks-3-enyl, but-2 en-1-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Tom/dryppfri emballasje sorteres i hardplast. 

UFI-kode: 045D-6X09-Y00E-82YK

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER