EVOBRITE Felgpleiepakke -25% rabatt

247.00 kr

185.00 kr

EVOBRITE Felgpleiepakke - For uovertruffen renslighet av dine felger - 25% rabatt

Gi felgene dine det utseendet de fortjener med EVOBRITE Rim Care Kit. Vår løsning gir deg alt du trenger for å gjenopprette og bevare tilstanden til feilen, som er avgjørende for bilens helhetlige utseende.

EVOBRITE Felgpleiepakke inkluderer:

  • EVOBRITE Rim Cleaner: En kraftig formel som effektivt fjerner bremsestøv, veisalt og annet gjenstridig smuss fra felgen uten å skade overflaten.
  • Felgbørste: Spesialdesign for å nå inn i alle kriker og kroker og rengjøre felgen grundig før påføring av felgbørsten.
  • Felgbørste: Perfekt for detaljert felgpåføring, og etterlater hver del av felgen skinnende ren.

Bruk EVOBRITE Felgpleiepakke regelmessig for å holde felgene i topp stand. Med disse produktene ønsker du ikke bare å øke levetiden til felgene dine, men også sikre at bilen din alltid ser best ut på veien. Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Rengjøring av felg:

ADVARSEL
 Farlig ved svelging. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av tåke/damp/røyk/spray. Bruk vernehansker/øyevern. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Innhold: <5 % Anti-, ikke- og amfotere overflateaktive stoffer, kalkbindemidler, rustfjernere og ammoniakk.

UFI-kode: 36A0-J0TR-900V-STJ5