EVOBRITE Rengjøringssett bil interiør - 25% rabatt

443.00 kr

329.00 kr

EVOBRITE Innvendig rengjøringssett til bil - Oppnå et skinnende rent interiør i bilen din - 25 % rabatt

Vår omfattende pakke inkluderer alt du trenger for å rengjøre og beskytte bilens interiør, inkludert:

  • EVOBRITE Interiørrens – En kraftig formel som effektivt fjerner smuss, flekker og andre urenheter fra bilens interiør uten å skade materialene.
  • EVOBRITE Interiørglans - Gir interiørdetaljene dine en dyp glans og beskytter mot falming og aldring.
  • EVOBRITE Glass Cleaner – Etterlater vinduene krystallklare uten striper eller flekker for optimal synlighet.
  • Innvendig rengjøringssvamp - Spesialdesignet for å være skånsom mot interiøret samtidig som den er effektiv mot smuss.
  • Syntetisk pusseskinn for tørking og polering - Absorberer raskt væske og gir en flekkfri finish på alle overflater.
  • Interiørsvamp for påføring av Interiørglans - Fordeler produktet jevnt over overflaten og sikrer et langvarig resultat.
  • Glasspusseklut for glassrengjøring - Mikrofiberklut som er optimalisert for å gi vinduene dine en speilaktig finish.

Du kan nå forlenge levetiden til bilens interiør og holde den ser flott ut med EVOBRITE interiørrengjøringssett. Benytt muligheten til å investere i dette høykvalitets rengjøringssettet til en gunstig pris, kun hos EVOFILM Sverige. Flasken inneholder 150 ml. Spraypumpe inkludert.


I henhold til CLP-forordningen, (EC) 1272/2008, er alle som selger kjemiske produkter forpliktet til å informere om et produkts farlige egenskaper. Les fareinformasjonen på emballasjen nøye før bruk. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Innvendig rengjøring
Dette produktet er ikke merkepliktig. Innholdet/beholderen avleveres til godkjent avfallsanlegg. Oppbevares trygt, utilgjengelig for barn og adskilt fra mat, fôr, medisiner og lignende. Beskyttet mot frost. Innhold: <5 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme. 

UFI-kode: Y2X3-R5DD-A9EX-47J1

Innvendig glans:

ADVARSEL! 
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.  Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene/eksponert hud grundig etter bruk. Bruk øyevern/hansker. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Innholdsfortegnelse: 1,2-benzisotiazol-3(2h)-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast. Inneholder: < 5 %: ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.

UFI-kode: 9Q8Q-CPS0-D10D-UXTR

Rengjøring av glass:

Dette produktet er ikke merkepliktig. INNHOLD: 5-15 % alkohol, <5 % anioniske overflateaktive stoffer, ammoniakk og farge. Tom/dryppfri emballasje sorteres som hardplast.

OPPFRISK BILEN DIN MED EVOBRITE BILPLEIEPRODUKTER